کلید واژه ها: 
روحانی
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 15 شهريور, 1396 - 03:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
سوءقصد به جان حسن روحانی در مقابل منزلش
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حسن روحانی : دو جوان بودندکه وقتی آن یکی سوار موتور شد کلتش از زیر لباسش نمایان شد

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50262
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حسن روحانی : دو جوان بودندکه وقتی آن یکی سوار موتور شد کلتش از زیر لباسش نمایان شد