کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 15 شهريور, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

فیلم دیدنی از پاسخ های مردم .

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50272
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فیلم دیدنی از پاسخ های مردم .