کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 15 شهريور, 1396 - 21:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
افشاگری از کباب های 5 هزارتومانی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

پشت پرده چلوکباب های ۵۰۰۰ تومانی

ببینید و دیگه نخرید

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50271
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
پشت پرده چلوکباب های ۵۰۰۰ تومانی ببینید و دیگه نخرید