کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 16 شهريور, 1396 - 16:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
افشاگری قدوسی از پدرِ عروسِ روحانی!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

دانیال زاده ابربدهکار بانکی پدر عروس روحانی است
ازدواج های سریالی و سیاسی دیده بودم واسه حفظ قدرت ولی این یکی دیگه نوبره ازدواج اختلاسی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50299
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
دانیال زاده ابربدهکار بانکی پدر عروس روحانی است ازدواج های سریالی و سیاسی دیده بودم واسه حفظ قدرت ولی این یکی دیگه نوبره ازدواج اختلاسی