یک روز پس از صعود تیم ملی عربستان به جام جهانی، ملک سلمان پادشاه سعودی با اتخاذ تصمیمی که «عجیب» توصیف شده است جامعۀ ورزشی این کشور را در شوک فرو برد.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 16 شهريور, 1396 - 21:00

به گزارش عمارنامه، در حالی که جامعۀ عربستان به دلیل صعود تیم ملی اش به جام جهان در شادی به سر می برد، ملک سلمان رئیس ادارۀ کل ورزش این کشور را برکنار کرد.


بر اساس گزارشی که خبرگزاری رسمی عربستان (واس) منتشر کرده است، سلمان با برکنار عبد الملک آل الشیخ، ترکی بن عبد المحسن آل الشیخ را جانشین او کرد.

ترکی بن عبد المحسن آل الشیخ کسی است که چندی پیش شعری ضد قطر سروده بود که شماری از خوانندگان سعودی آن را به ترانه تبدیل کردند.

همۀ فدراسیون های ورزشی عربستان از جمله فوتبال این کشور زیر نظر ادارۀ کل ورزش فعالیت می کنند.

 منبع: العالم

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>