کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
اسلایدر ویژه ها
جمعه, 17 شهريور, 1396 - 22:21
تنظیمات: 
ویژه نامه عید غدیر خم، سروش ولایت و شاه‌بیت ولایت؛
تیتر دوم: 
ویژه نامه عید غدیر خم/ تصاویر+فیلم+صوت
نام منبع: 
عمارنامه

غدير در آثار اسلامي ما به "عيدالله‌الاكبر "، "يوم العهد المعهود " و "يوم الميثاق المأخوذ " تعبير شده است.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.jahannews.com/report/547960/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D9%87-%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%AA
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
غدير در آثار اسلامي ما به "عيدالله‌الاكبر "، "يوم العهد المعهود " و "يوم الميثاق المأخوذ " تعبير شده است.