بسیاری از کارشناسان خودرو در دنیا، خودروی "Cadillac Escalade (2015)" را لوکس‌ترین شاسی بلند ساخته شده در دنیا می‌نامند.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 19 شهريور, 1396 - 20:00

به گزارش عمارنامه، بسیاری از کارشناسان خودرو در دنیا، خودروی "Cadillac Escalade (2015)" را لوکس‌ترین شاسی بلند ساخته شده در دنیا می‌نامند.

 

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>