کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 20 شهريور, 1396 - 19:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
جان انسان بالاتره یا حیوان؟
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

گزارشی از نظرات مردم در مورد كشتار بى رحمانه ى انسان هاى بى گناه در ميانمار

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50350
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
گزارشی از نظرات مردم در مورد كشتار بى رحمانه ى انسان هاى بى گناه در ميانمار