کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 06:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
جنگ زنان و دختران ایرانی با مردان
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

تنها راهی که میتوان ایرانیان را در هم شکست

این فیلم را فقط خانمها ببینند

منتشر کنید

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50357
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
تنها راهی که میتوان ایرانیان را در هم شکست این فیلم را فقط خانمها ببینند منتشر کنید