فعال رسانه قطری جزئیات جدیدی از تماس امیر قطر با ولیعهد عربستان سعودی فاش کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 00:00

به گزارش عمارنامه، عبدالعزیز آل اسحاق در گفت و گو با تلویزیون رسمی قطر گفت: «این تماس بر اساس یک قاعده قرآنی صورت گرفت که می فرماید: "إدفع بالتی هی أحسن" (با بهترین روش بدی هایی را که به تو می رسد دفع کن)»!

وی تأکید کرد؛ قطر از نخستین روز محاصره می کوشد به دلیل ملاحظات مختلف، این بحران را دفع کند.
آل اسحاق افزود: «آنچه از روز اول شاهد آن هستیم تا به امروز که مجددا باب گفت و گو بسته شد این است که کشورهای چهارگانه به سوی بن بست می روند و خواستار حل بحران نیستند. آنها به دنبال میانجیگری هم نیستند و نمی خواهند هیچیک از طرف های بین المللی در بحران دخالت کنند از این رو تلاش های زیادی برای شکست دادن میانجیگری کویت صورت گرفت».
منبع: العالم

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>