یک بیولوژیست فرانسوی:
نتیجه مطالعات چندین ساله یک بیولوژیست فرانسوی سرطانزا بودن محصولات تراریخته و سم رانداپ را اثبات کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 04:00

به گزارش عمارنامه، به نقل از اوائو، آقای اریک‌سرانیلی بیولوژیست مولکولی در فرانسه چند سال پیش تحقیقاتی را در زمینه محصولات تراریخته (دستکاری شده ژنتیکی) انجام داد و در نوامبر 2012 مقاله ایشان تحت عنوان «غذا و سموم شیمیایی» منتشر شد.  این مقاله واکنش بسیاری را برانگیخت.

مطالعات دو ساله این دانشمند فرانسوی نشان داد که تومورهای سرطانی در موش‌های صحرایی که محصولات تراریخته استفاده کرده بودند به شدت رشد کرده و نتیجه گرفتند که محصولات تراریخته باعث ایجاد سرطان در موش شده و امکان دارد بر جامعه انسانی هم بسیار خطرناک باشد.

سرانیلی صدها مقاله منتشر کرده است که بخش زیادی از اینها در حوزه مهندسی ژنتیک است و تقریبا همه این مطالعات روی خطر محصولات تراریخته و نیز علف‌کش شیمیایی رانداپ بر روی انسان متمرکز شده است.

در مقاله‌ای با عنوان «سموم پایدار و علف‌کش رانداپ و ارتباط آن با ذرت تراریخته» انتقادات زیادی را برانگیخت. این مقاله باعث شد که کشور کنیا همان سال مصرف محصولات تراریخته را در این کشور ممنوع کند، یک سال بعد به دلیل انتقادات بسیاری که انجام شد عنوان «غذا و سموم شیمیایی» از این مقاله حذف شد. 

یک روزنامه‌نگار مطالعات این بیولوژیست فرانسوی را یک فریب علمی خواند و در پاسخ  آقای سرانیلی و تیم همراه دادخواستی به دادگاه ارائه کردند که نتیجه آن پس از سه سال به نفع آنها تمام شد.

انتقاداتی که به این بیولوژیست فرانسوی وارد می‌شد بیشتر در زمینه روش مطالعه و مدت زمان آن بود به ویژه مطرح می‌کردند که نمونه‌ها بسیار گسترده و بزرگ نبوده است. 

در ژوئن سال 2014 آقای سرانیلی نتیجه مطالعاتش را در ژورنال اروپایی علوم محیطی منتشر کرد. آقای سرانیلی و تیم همراه می‌خواهند اطلاعاتشان را در اختیار مخاطبان رادیو و تلویزیونی هم قرار دهند. آنها به دنبال این هستند که از نتایج مطالعاتشان جامعه انسانی بهره‌مند شوند.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>