یک پیرزن، کیف پول زنی را که روی پیشخوان جا مانده بود، در کیف دستی خود گذاشت.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 07:30

به گزارش عمارنامه، یک زن پس از پرداخت هزینه خرید خود در فروشگاه، کیف پولش را روی پیشخوان جا گذاشت. پیرزنی که بعد از او مقابل صندوق قرار گرفت، این کیف پول را برداشت و هنگام مراجعه مجدد زن مالباخته، سرقت آن را انکار کرد.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>