کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 21 شهريور, 1396 - 19:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
ادعای احمدی نژاد در مورد دولت روحانی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

۵۰۰۰ میلیارد تومان از زمین‌های مسکن مهر را فروختند و آن را در بانک مسکن پس انداز کرده‌اند تا به مردم وام بدهند.

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50371
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
۵۰۰۰ میلیارد تومان از زمین‌های مسکن مهر را فروختند و آن را در بانک مسکن پس انداز کرده‌اند تا به مردم وام بدهند.