کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 00:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

کتابهای تئورسین های #براندازی در دانشگاه های ما تدریس می شود
چرا باید « #آتش_به_اختیار » باشیم؟

کارشناس: دکتر شهریار زرشناس

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50372
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
کتابهای تئورسین های #براندازی در دانشگاه های ما تدریس می شود چرا باید « #آتش_به_اختیار » باشیم؟ کارشناس: دکتر شهریار زرشناس