کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
فیلمی که حق پخش نداشت!!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حتما ببینید

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50396
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حتما ببینید