کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 23:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آخرین وضعیت برگزاری جشن دکترسلام از زبان کارگردان

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50392
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آخرین وضعیت برگزاری جشن دکترسلام از زبان کارگردان