یک تعمیرکار در حال نصب آسانسور بود که ناگهان اتاق این بالابر حرکت کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 22 شهريور, 1396 - 21:00

به گزارش عمارنامه،  یک تعمیرکار چینی در حالنصب آسانسور در ساختمانی مسکونی بود که به دلیل اشتباه اپراتور، تعمیرکار به صورت وارونه در آن گرفتار شد. امدادگران به محض اطلاع وارد عمل شدند و موفق شدند این تعمیرکار نگون بخت را به بیمارستان منتقل کنند.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>