کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 07:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
سخنان بسیارزیبای آیت‌الله‌مجتهدی‌تهرانی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

بنده من ، تنهات گذاشتن؟
ناراحت نباش ، خودم انیس و مونس تو هستم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50397
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
بنده من ، تنهات گذاشتن؟ ناراحت نباش ، خودم انیس و مونس تو هستم