فیلمی از خستگی در کردن حیوانات وحشی را مشاهده می‌کنید.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 08:30

به گزارش عمارنامه،  خمیازه کشدن حیوانات به سوژه‌ای برای چند مستندساز در باغ وحش‌های مختلف بریتانیا تبدیل شد.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>