کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 15:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

تبلیغ یک تئاتر ایرانی که بازیگران زن در آن میرقصند!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50407
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
تبلیغ یک تئاتر ایرانی که بازیگران زن در آن میرقصند!