کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
پاسخ دندان‌شکن پورمسعود به فتنه گران88!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سخنران : علیرضا پورمسعود

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50404
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سخنران : علیرضا پورمسعود