کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

‏اگه فکر میکنی #کروبی ، #خاتمی ، #میرحسین و #هاشمی دزد نیستند اینو ببین

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50410
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
‏اگه فکر میکنی #کروبی ، #خاتمی ، #میرحسین و #هاشمی دزد نیستند اینو ببین