فیلمی از تعقیب یک دزد توسط ماموران پلیس را مشاهده می‌کنید که پس از فرار ناشیانه مجرم به بازداشت او منجر شد.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 16:00

به گزارش عمارنامه، مجرمی با خودروی سرقتی در حال فرار از دست ماموران پلیس در یک بزرگراه بود که ناگهان خودرو را کنار جاده متوقف کرد و پیاده پا به فرار گذاشت.

مرد مجرم پس از پیاده شدن از ماشین، خود را به بلوک بتنی وسط دو لاین رساند، از آن بالا رفت و وارد لاین دیگر شد، تصمیم داشت خودش را به کنار جاده برساند تا بتواند در مسیری امن به دویدن ادامه دهد اما ناگهان فکری به سرش زد و تصمیم گرفت خود را روی یکی از خودروهای در حال حرکت بیندازد تا شاید از این طریق بتواند کمی از پلیس‌ها دور شود ولی راننده ماشین به محض مواجه شدن با این مرد، خودرو را متوقف کرد.

در این لحظه  تعدادی از ماموران از یک سمت و یکی از آنها از پشت، مجرم را محاصره  و او را  بازداشت کردند.

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>