کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 25 شهريور, 1396 - 17:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
دانشمند :دلتون خوشه به حج وکربلامیرید
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چرا به چیزایی که اعتقاد داریم و قبول داریم عمل نمیکنیم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50452
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چرا به چیزایی که اعتقاد داریم و قبول داریم عمل نمیکنیم