اگر بی تفاوت باشیم و برای رفع گرفتاری ها و بلاهایی که اهل ایمان بدان مبتلا هستند دعا نکنیم آن بلاها به ما هم نزدیک خواهد بود.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 27 شهريور, 1396 - 08:00

به گزارش عمارنامه، به نقل از مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیه الله العظمی بهجت(قدس سره)؛ رهنمودهایی از مرحوم حضرت آیه الله العظمی بهجت را در ادامه بخوانید:


اگر بی تفاوت باشیم و برای رفع گرفتاری ها و بلاهایی که اهل ایمان بدان مبتلا هستند دعا نکنیم آن بلاها به ما هم نزدیک خواهد بود.

                        اگر بخواهیم از ناحیه دعا به جایی برسیم چه کنیم؟

یکی از چاره جویی‌های شرعی برای استجابت دعا این است که شخصی که حاجت یا گرفتاری دارد دعا کند که خدا تمام گرفتاری های مشابه گرفتاری او را از تمام مومنین و مومناتی که گرفتار هستند برطرف کند؛ زیرا در این صورت ملک برای خود انسان دعا می‌کند و دعای ملک مستجاب می‌شود.

                          اگر بخواهیم از ناحیه دعا به جایی برسیم چه کنیم؟

اگر می‌خواهید ازناحیه دعا به جایی برسید،‌ زبان حالتان این باشد: تسلیم خدا هستیم ، هر چه بخواهد بکند، بنا داریم عمل به وظیفه بندگی کنیم.

                          اگر بخواهیم از ناحیه دعا به جایی برسیم چه کنیم؟

منبع:میزان

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>