کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 06:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
خدا چه محبتی به این رهبر داده
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چه سعه صدری ، چه صبری دارد این مرد . برهه هایی از زمان در طول این سی سال بر این نظام گذشته که… خطرهایی از ناحیه برخی مسئولین کشور متوجه اساس اسلام بود که … روایت علامه مصباح یزدی از صبر امام خامنه ای

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50499
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چه سعه صدری ، چه صبری دارد این مرد . برهه هایی از زمان در طول این سی سال بر این نظام گذشته که… خطرهایی از ناحیه برخی مسئولین کشور متوجه اساس اسلام بود که … روایت علامه مصباح یزدی از صبر امام خامنه ای