کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 08:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
تفاوت مذاکرات جلیلی و ظریف از زبان اوباما
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری
آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50500
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false