کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 10:45
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ساعت ۵ صبح امروز..

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50509
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ساعت ۵ صبح امروز..