روایت اینستاگرامی قالیباف از دادن خبر بازگشت پیکر مطهر شهید مفقودالاثر حسین مهاجر به مادر شهید
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 30 شهريور, 1396 - 12:32

به گزارش عمارنامه، روایت اینستاگرامی قالیباف از دادن خبر بازگشت پیکر مطهر شهید مفقودالاثر حسین مهاجر به مادر شهید

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>