اعزام اتوبوس های نمادین به جبهه های جنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح امروز از میدان تجریش انجام شد.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 4 مهر, 1396 - 08:00

به گزارش عمارنامه،  اعزام اتوبوس های نمادین به جبهه های جنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح امروز از میدان تجریش انجام شد.

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>