رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهوری ترکیه گفتند: برگزاری همه پرسی در کردستان عراق خیانت به منطقه است. ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه، هر اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید در این قضیه به صورت جدی، تصمیم‌گیری و اقدام کند.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 13 مهر, 1396 - 13:34

به گزارش عمارنامه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهوری ترکیه گفتند: برگزاری همه پرسی در کردستان عراق خیانت به منطقه است. ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه، هر اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید در این قضیه به صورت جدی، تصمیم‌گیری و اقدام کند.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>