کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 20 مهر, 1396 - 23:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
زمان شاه خیلی خفن بودیم
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

فرح پهلوی تعریف میکنه که آمریکایی‌ها چقدر حقیرانه شاه رو بعد از فرار تو تیمارستان بستری کردن!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50988
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فرح پهلوی تعریف میکنه که آمریکایی‌ها چقدر حقیرانه شاه رو بعد از فرار تو تیمارستان بستری کردن!