کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 22 مهر, 1396 - 17:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
پاسخ‌قاسمیان‌به آیه‌قرآنی که‌روحانی خواند!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

برداشت ناصواب رئیس جمهور از آیه ۵۶ سوره انفال که برای مردم خواندند!

تحلیل اخلاقی، تاریخی و قرآنی آیه از دیدگاه استاد قاسمیان

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50997
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
برداشت ناصواب رئیس جمهور از آیه ۵۶ سوره انفال که برای مردم خواندند! تحلیل اخلاقی، تاریخی و قرآنی آیه از دیدگاه استاد قاسمیان