مردی که از اصلاح موهایش توسط آرایشگر راضی نبود، به او حمله کرد.
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 24 مهر, 1396 - 00:00

به گزارش عمارنامه، یک مرد روس که از اصلاح موهایش توسط آرایشگر ناراضی بود، با چند ضربه میله‌ای نوک تیز جان او را گرفت. این مرد پس از اصلاح به منزل مراجعه کرد و هنگامی که دید نتیجه کار، باب میل او نیست، دوباره به آرایشگاه بازگشت. اصلاح مجدد نیز این مشتری را راضی نکرد و باعث درگیری او با آرایشگر در خیابان و در نهایت مرگ آرایشگر شد.

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>