کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 24 مهر, 1396 - 05:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ببینید چگونه در بروکسل زنان را پشت ویترین های شیشه ای در مناطق_نور قرمز به فروش می رسانند !
چهره ی واقعی غرب مدعی حقوق بشر

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51018
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ببینید چگونه در بروکسل زنان را پشت ویترین های شیشه ای در مناطق_نور قرمز به فروش می رسانند ! چهره ی واقعی غرب مدعی حقوق بشر