رئیس شورای شهر تهران در جهت رعايت آيين نامه، كلمه جديدي را اختراع كرد كه سوژه جلسه شد.
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 25 مهر, 1396 - 13:35

به گزارش عمارنامه، در جریان رسیدگی به اولین دستور جلسه دهم شورای شهر تهران، شهربانو امانی، عضو شورای پنجم شهر تهران نسبت به مدیریت رئیس شورا انتقاد آیین نامه ای كرد و گفت: به لحاظ آیین نامه برای هر پیشنهاد صرفا بیشتر از دو مخالف و دو موافق نباید صحبت كند لذا اینكه باز هم كسی بخواهد موافق و مخالف ادامه دهد غلط است.


در این لحظه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران خطاب به وی گفت: برای بهتر فهمیدن مسئله نیاز است كه دوستان نظر دهند و از این برای اینکه خلاف آیین نامه عمل نشود، به جای موافق و مخالف میگوییم روشنگر!
در ادامه جلسه لفظ روشنگر به سوژه ای برای اكثر اعضا و رئیس شورا و حتی خود امانی تبدیل شد و موجب خنده اعضا و خبرنگاران و سایرین شد و كسانی كه نظراتی داشتند از طرف هیئت رئیسه با عنوان روشنگران خطاب شدند.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>