رزمنده گان با شعر و آوای ساده و باصفای هم رزمشان، سینه ای می زنند و برای حرکت به سمت منطقه ی عملیاتی، از زیر قرآن رد می شوند.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 13 آبان, 1396 - 10:00

به گزارش عمارنامه،  دقایقی است به یادگار مانده از سال های دفاع مقدس. رزمنده گانی از «لشکر سیدالشهدا(صلوات الله علیه)» با شعر و آوای ساده و باصفای هم رزمشان، سینه ای می زنند و برای حرکت به سمت منطقه ی عملیاتی، از زیر قرآن رد می شوند.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>