در آخرین مرحله از رزمایش هوایی فدائيان حريم ولايت که امروز چهارشنبه 10 آبان برگزار شد، جنگنده‌های نیروی هوایی اهداف از پیش تعیین شده را با موشک‌ها و بمب‌های خود مورد اصابت قرار دادند.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 11 آبان, 1396 - 01:00

به گزارش عمارنامه، در آخرین مرحله از رزمایش هوایی فدائيان حريم ولايت که امروز چهارشنبه 10 آبان برگزار شد، جنگنده‌های نیروی هوایی اهداف از پیش تعیین شده را با موشک‌ها و بمب‌های خود مورد اصابت قرار دادند.

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>