با وجود گرد و غبار نسبتاً شدید روزهای اخیر در سراسر استان خوزستان و پایانه مرزی شلمچه، زائران اباعبد‌الله الحسین(ع) از تمام جهان خود را به این مرز رسانده‌اند تا در پیا‌د‌ه‌روی اربعین حسینی شرکت کنند.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 10 آبان, 1396 - 15:36

به گزارش عمارنامه، با وجود گرد و غبار نسبتاً شدید روزهای اخیر در سراسر استان خوزستان و پایانه مرزی شلمچه، زائران اباعبد‌الله الحسین(ع) از تمام جهان خود را به این مرز رسانده‌اند تا در پیا‌د‌ه‌روی اربعین حسینی شرکت کنند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>