کلید واژه ها: 
آیت الله بهجت
اربعین
امام حسین (ع)
پیاده روی اربعین
دسته بندی: 
بین الملل
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
اسلایدر ویژه ها
سه شنبه, 16 آبان, 1396 - 06:00
تنظیمات: 
به مناسبت راهپیمایی اربعین حسینی(ع)؛
تیتر دوم: 
هرآنچه‌که‌یک‌زائردرراهپیمایی‌اربعین‌بدان‌نیازدارد
نام منبع: 
عمارنامه

در این نوشتار سعی شده است، برخی از مسائل معرفتی، کاربردی و ...، که زائر اربعین حسینی (ع) بدان نیاز دارد در 17 محور جمع آوری شود.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.rajanews.com/news/278861/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
در این نوشتار سعی شده است، برخی از مسائل معرفتی، کاربردی و ...، که زائر اربعین حسینی (ع) بدان نیاز دارد در 17 محور جمع آوری شود.