کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 13 آبان, 1396 - 10:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

نظرات مردم در خصوص این جمله جناب رئیس جمهور که گفته بودند: «مگر دیوانه شده اند که با شما مذاکره کنند»

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51246
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نظرات مردم در خصوص این جمله جناب رئیس جمهور که گفته بودند: «مگر دیوانه شده اند که با شما مذاکره کنند»