کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 13 آبان, 1396 - 13:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
الان تحریم‌ها هم دیگه پدر و مادر دار شدن !!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آیا استکبار_جهانی تنها با ایران روبروست؟
آمریکا طبق سند اندیشکده C.S.I.S در سال ۲۰۱۷ برای بازداری ایران چه برنامه‌ای دارد؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51249
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آیا استکبار_جهانی تنها با ایران روبروست؟ آمریکا طبق سند اندیشکده C.S.I.S در سال ۲۰۱۷ برای بازداری ایران چه برنامه‌ای دارد؟