کلید واژه ها: 
روحانی
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
شنبه, 13 آبان, 1396 - 14:30
تنظیمات: 
حسن روحانی انقلابی می شود !!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

سخنان بی سابقه و حیرت انگیز حسن روحانی علیه آمریکا
انتشار اولین بار

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51253
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
سخنان بی سابقه و حیرت انگیز حسن روحانی علیه آمریکا انتشار اولین بار