کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 14 آبان, 1396 - 12:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
ترویج بی‌بندوباری به اسم تئاتر در ایران!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ترویج رقص و فحشا و بی‌بندوباری به اسم #تئاتر در #ایران!

#اسلام_آمریکایی
#فرهنگ_ایرانی

وزیر ارشاد #دولت تدبیر و امید متشکریم!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51271
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ترویج رقص و فحشا و بی‌بندوباری به اسم #تئاتر در #ایران! #اسلام_آمریکایی #فرهنگ_ایرانی وزیر ارشاد #دولت تدبیر و امید متشکریم!