کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 16 آبان, 1396 - 10:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
آمریکا حتی مراجع تقلید را به خدمت میگیرد!
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

وقتی آمریکا حتی مرجع تقلید را هم برای کودتا به خدمت می‌گیرد.
بازخوانی اسناد لانه‌ی جاسوسی توسط رحیم پور ازغذی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51295
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
وقتی آمریکا حتی مرجع تقلید را هم برای کودتا به خدمت می‌گیرد. بازخوانی اسناد لانه‌ی جاسوسی توسط رحیم پور ازغذی