کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
سه شنبه, 16 آبان, 1396 - 12:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
استاد حسن عباسی:این دکترا نیست خفته
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری
آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51298
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false