کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 17 آبان, 1396 - 12:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
ازغدی: مفسدین اقتصادی را تیر باران کنید
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

۲۰ نفر از مفسدین اقتصادی را در نماز جمعه شلاق بزنید، ۲۰ نفر از این ها را تیرباران کنید، ببینید چگونه یأس مردم برطرف میشود. آیا جرم این ها از کسی که چند کیلو هروئین دارد کمتر است؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51306
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
۲۰ نفر از مفسدین اقتصادی را در نماز جمعه شلاق بزنید، ۲۰ نفر از این ها را تیرباران کنید، ببینید چگونه یأس مردم برطرف میشود. آیا جرم این ها از کسی که چند کیلو هروئین دارد کمتر است؟