کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 17 آبان, 1396 - 13:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

ابعاد دیگر #سند۲۰۳۰
۲۰۳۰ را علنی اجرا می کنند!
برای این سند مدرسه تخصصی ساختند!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51308
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ابعاد دیگر #سند۲۰۳۰ ۲۰۳۰ را علنی اجرا می کنند! برای این سند مدرسه تخصصی ساختند!