کلید واژه ها: 
بازیگران
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 17 آبان, 1396 - 14:00
تنظیمات: 
صحبت جنجالی امیر جعفری
تیتر دوم: 
صحبت هاى جنجالی امير جعفرى
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آقای دادستان اونایی که باید تو باشن بیرونن ، اونایی که باید بیرون باشن تو هستند!!!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51311
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آقای دادستان اونایی که باید تو باشن بیرونن ، اونایی که باید بیرون باشن تو هستند!!!