کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
لینکهای ویژه
سه شنبه, 23 آبان, 1396 - 19:00
تنظیمات: 
زنگ خطر ازدواج سفید در ایران
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

هشدارهای دکتر فیاض درباره ازدواج سفید

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51352
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
هشدارهای دکتر فیاض درباره ازدواج سفید